Copyright Samedi midi

Legale voorwaarden

De website werd ontworpen door :


Samedi Midi éditions

18 rue d'Enghien - 69002 Lyon

E-mail

www.samedimidi.fr

De website www.masdespoetes.com bevat informatie (redactioneel, gegevensbestanden, grafisch- en beeldmateriaal) die valt onder het auteursrecht.

Voor eventuele overname van /of gedeelten uit deze website, zowel in Frankrijk als daarbuiten, is schriftelijke toestemming van de uitegever ‘Samedi Midi Editions’ noodzakelijk.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, internet of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever ‘Samedi Midi Editions’

Gastenkamers Le Mas des Poètes - 1820 Route de Réauville - 26230 Chantemerle lès Grignan

le mas des poètes

Maison de charme

To change your logo go to the 'Page Master' under the 'Design' menu

Vous voyez une version text de ce site.

Pour voir la vrai version complète, merci d'installer Adobe Flash Player et assurez-vous que JavaScript est activé sur votre navigateur.

Besoin d'aide ? vérifier la conditions requises.

Installer Flash Player